College Management

Shri Ram Gopal Bhair
Shri Ram Gopal Bhair
President​
Shri Bhagirath Sharma
Secretary​
Shri Rajesh Bhawsinghka
Shri Rajesh Bhawsinghka
Joint Secretary​
Shri Jai Singh Rathore
Member
Shri Shyam Sunder Sharma
(Retd. Principal)
Member
Shri Vinod Kumar Agrawal
(C.A.)
Member
Shri Ramesh Jangir
Shri Pawan Kumar Bagaria
Shri Shyam Sunder Sharma
Shri Ramesh Jangir
Member
Shri Pawan Kumar Bagaria
Member
Shri Shyam Sunder Sharma
Member
Shri Chandra Shekhar Agrawal
Shri Rajesh Mandawewala
Shri Kalpesh Saraf
Shri Chandra Shekhar Agrawal
Member
Shri Rajesh Mandawewala
Member
Shri Kalpesh Saraf
Member
Shri Chhatar Singh Daga
Shri Vimal Singh Rathore
Member
Shri Abhishek Tawari
Member
Shri Chhatar Singh Daga
Member
Shri Shambhu dayal Sharma
Shri Sanjay Bajaj
Shri Shambhu dayal Sharma
Member
Shri Sanjay Bajaj
Member