Founder Trustee

Satyanarayan Ji Bagla

SATYANARAYAN JI BAGLA

SHIVBHANGAN JI GOYANKA

GOURI SHANKAR JI BIHANI

JIVAN RAM JI MARDA

MALCHAND JI SARDA

HARI PRASAD JI LOHIA