Settlers

DEDRAJ JI MARDA K K GOYANKA SHRI GOPAL JI SARDA
SATYANARAYAN JI BAGLA CHIRANJI LAL JI BHAVSINGHKA NAND LAL JI PODDAR
NAVRATAN JI GAYANKA SUSHIL KUMAR JI BIHANI ABHAY SINGH JI SURANA   NARENDRA MOHAN JI LAKHOTIA