College Staff

Dr. L.N.Arya,Principal

Smt.Asha Kothari,Vice-Principal

Permanent Employed Teaching Staff

Smt. Kavita PansariHindi Lit.M.A. Hindi,NET
Sh. Indar ChandGeography M.A. Geography,NET
Sh. Akhilesh Kumar BatuGeography M.A. Geography,NET
Smt. Nirmala SainiSanskritM.A. Sanskrit,NET
Miss. Meenakshi TanwarHindi Lit.M.A. Hindi,NET,M.Phil.
Dr. Mansoor Ali KhanGeography M.A. Geography,NET,Ph.D.
-- -
Sh. Ravindra LataBusiness ManagementM.com,B.M.,NET,LLM


Temporary Employed Teaching Staff

Smt. Sangeeta RohilaM.A. Hindi,M.Phil. ,NET/SET
Mr.Krishan GopalM.COM. EAFM,NET
--
Sh. Rajendra PrajapatM.Sc. Maths,SET
Dr. Smt. Bharti SharmaM.A. Homs,Ph.d.,SET
Smt.Snehalata DholpuriyaM.A. History,NET
Mr. Sachin SharmaM.Sc. Chemistry NET
Miss.Seema KhokharM.Sc.
Dr.Kishan GahlotM.Com,ABST
Poonam BanshiwalM.Sc. Zoology, NET
Kshama SoniMCA, NET
Mrs. Sagufa KhanM.Sc. Botany, M.Phil,
Miss. Bharti ChotiyaM.Sc. Comp. Science
Mrs.Tanzeem BanoM.A. Urdu
Isha BeedawatM.A. English/NET
Subita KumariM.Sc. Physics
--


Permanent Employed Non Teaching Staff

Sh. Pawan BiyaniAsst. Secretary
Sh. Suraj KumarUDC
Sh. Mahendra Kumar SharmaLDC
Sh. Vikram KumarLDC
Smt. Hamidan BanoLib. Asst,
Sh. Rajeshwar OjhaLab. Asst.


Temporary Employed Non Teaching Staff

Smt. Munni DeviClass iv
Smt. Jyana DeviClass iv
Smt. Tulsi DeviClass iv
Sh. Prashant SharmaClass iv
Sh. Ganesh KumarClass iv
Smt. Seema DeviClass iv
Sh. Richpal SinghWatch Man
--